หน้าหลัก

From Wiki_EAI
Jump to navigation Jump to search
This page contains changes which are not marked for translation.
Other languages:
English • ‎ไทย

แหล่งรวมข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC)

caption

Domain Name System

  • ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) ระบบชื่อโดเมนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของระบบอินเทอร์เน็ต ทุกครั้งที่มีการใช้งานระบบใด ๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น พร้อมเพย์ LINE Facebook หรืออ่านเมล ระบบชื่อโดเมนจะเป็นขั้นตอนแรกที่ถูกเรียก ใช้งาน หากระบบชื่อโดเมนไม่สามารถทำงานได้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานระบบใด ๆ บน อินเทอร์เน็ตได้เลย
  • ความมั่นคงปลอดภัยของระบบชื่อโดเมน คือสภาวะที่ระบบชื่อโดเมนมีคุณสมบัติ 3 ประการคือมีการรักษาความลับที่เหมาะสม ข้อมูลระบบชื่อโดเมนถูกต้องสมบูรณ์ และระบบชื่อโดเมนพร้อมใช้งานตลอดเวลา

Universal Acceptance Implementation

Universal Acceptance Implementation การพัฒนาระบบที่ทำงานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ต ให้รองรับชื่อโดเมนและชื่ออีเมลที่ถูกต้องการเกณฑ์การตั้งชื่อในภาษาใดๆ