พัฒนาบน CentOS 8 (Thai Version)

From EAI_th
Jump to navigation Jump to search

EAI Email Server

คู่มือนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อทดสอบและเป็นแนวทางการติดตั้ง Email Server ในรูปแบบรองรับภาษาไทย (EAI) โดยใช้ Opensource Software ในการทดสอบเพื่อหาวิธีการที่สามารถใช้งานได้ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งค่า configure ที่ผู้จัดทำใช้นั้น ไม่ได้ตายตัว สามารถลองทดสอบในรูปแบบอื่นๆได้

Software ที่นำมาทดสอบ:
• Centos8_x64_1905
• Postfix 3.3.1
• Dovecot 2.2.36
• MariaDB 10.3.11
• Squirrelmail .1.4.23
  • คู่มือนี้ไม่ได้อธิบายถึงการติดตั้ง Centos 8
  • Postfix ต้องเป็น Version 3.x.x ขึ้นไป จะรองรับ EAI
  • ผู้จัดทำได้ทำการจด domain เป็น eai.in.th และ อีเอไอ.ไทย ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • ผู้จัดทำใช้ putty และ winscp เป็นเครื่องมือในการจัดการ server

การติดตั้ง EAI Email Server

1. ตั้งค่า hostname ของ EAI Email Server บน CentOS 8

2. ตั้งค่า firewall ของ EAI Email Server บน CentOS 8

3. สร้าง SSL ของ EAI Email Server บน CentOS 8

4. ติดตั้ง mariadb, postfix, dovecot ของ EAI Email Server บน CentOS 8

5. ตั้งค่า mariadb ของ EAI Email Server บน CentOS 8

6. ตั้งค่า postfix ของ EAI Email Server บน CentOS 8

7. ตั้งค่า dovecot ของ EAI Email Server บน CentOS 8

8. ทดสอบ EAI Email Server บน CentOS 8

9. ติดตั้ง squirrelmail ของ EAI Email Server บน CentOS 8