พัฒนาบน CentOS 7 (Thai Version)

From EAI_th
Jump to navigation Jump to search

EAI Email Server

คู่มือนี้ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อทดสอบและเป็นแนวทางการใช้งาน Email Server ในรูปภาษาไทย(EAI) โดยใช้ Opensource Software ในการทดสอบเพื่อหาวิธีการที่สามารถใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย และสามารถนำไปประยุกใช้งานได้ Software ที่นำมาทดสอบ: • Centos 7.4

• Postfix 3.2.3
• Dovecot 2.2.10
• MariaDB 10.3.11
• Squirrelmail 5.5.56
  • คู่มือนี้ไม่ได้อธิบายถึงการติดตั้ง Centos 7.4
  • Postfix ต้องเป็น Version 3.x.x ขึ้นไป จะรองรับ EAI
  • ผู้จัดทำได้ทำการจด domain เป็น eai.in.th และ อีเอไอ.ไทย ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  • ผู้จัดทำใช้ putty และ winscp เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อกับ server

ขั้นตอนการติดตั้ง EAI Email Server บน CentOS 7

1. ตั้งค่า hostname ของ EAI Email Server บน CentOS 7

2. ตั้งค่า firewall ของ EAI Email Server บน CentOS 7

3. สร้าง SSL ของ EAI Email Server บน CentOS 7

4. ติดตั้ง mariadb, postfix, dovecot ของ EAI Email Server บน CentOS 7

5. ตั้งค่า mariadb ของ EAI Email Server บน CentOS 7

6. ตั้งค่า postfix ของ EAI Email Server บน CentOS 7

7. ตั้งค่า dovecot ของ EAI Email Server บน CentOS 7

8. ทดสอบ EAI Email Server บน CentOS 7

9. ติดตั้ง squirrelmail ของ EAI Email Server บน CentOS 7