ฉบับภาษาไทย (Thai Version)

From Wiki_EAI
Revision as of 11:59, 1 October 2019 by Titipong (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

EAI คืออะไร


การติดตั้งอีเมลภาษาท้องถิ่น


การติดตั้ง LOCAL EAI SEND TO NON-EAI AS EAI RECEIVE EAI MAIL REPLY TO EAI WITH NON-EAI MAIL CLIENT REPLY TO EAI BY NON-EAI WEBMAIL REPLY TO EAI BY MODIFIED WEBMAIL RECEIVE/REPLY/SEND using Gmail as a Client
การติดตั้งขั้นพื้นฐาน NO NO YES NO NO YES YES
พัฒนาการติดตั้งครั้งที่ 1 NO NO YES YES * YES* YES YES
พัฒนาการติดตั้งครั้งที่ 2 YES YES YES YES* YES* YES YES
พัฒนาการติดตั้งครั้งที่ 3 - - - - YES YES

 *วิธีนี้จะใช้ได้กับ Mail client ที่อนุญาตให้ใช้ตัวอักษรที่เป็น NON-ASCII หรือ ที่อยู่ email ที่เป็น NON-ASCII จะไม่กลายเป็นตัวอักษรที่อ่านไม่ออก

รายการของ EAI ที่เปิดใช้งาน Mail Client

Outlook 2016  - (Base Installation)Send to EAI as NON EAI (address is copy pasted) - Yes - using Coremail Server as EAI (Receiving)
         (Base Installation)Receive from EAI as NON EAI - Yes - using Coremail Server as EAI (Receiving)
         (Base Installation)Reply From EAI as NON EAI - No (The EAI email address is garbled when received) using Coremail Server (Receiving)

รายการของ EAI ที่เปิดใช้งาน Webmail

ณ เวลาที่เขียนนี้ ยังไม่มี webmail ตัวไหนที่สามารถใช้งานได้

NONE

การตั้งค่า Gmail เพื่อให้ทำงานเป็น EAI Client

Gmail เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่จะใช้เป็น Client

NONE

การตั้งค่า Outlook 2016

More Settings-> Outgoing Server -> Checked - My Outgoing server(SMTP) requires authentication
More Settings-> Advance -> POP3 110, SMTP 25 , Use the following type of encrypted connection TLS

รายการของ Scripts