อนุญาตให้ใช้งาน EAI อย่างไร - วิธีการของเรา

From Wiki_EAI
Revision as of 11:01, 14 February 2017 by Nattawut (talk | contribs) (Created page with "การขยาย SMTPUTF8 (rfc6531 3.2) '''เงื่อนไข''': ถ้า SMTP เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับไม่รองร...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

การขยาย SMTPUTF8 (rfc6531 3.2)

เงื่อนไข: ถ้า SMTP เซิร์ฟเวอร์ของผู้รับไม่รองรับ SMTPUTF8 - จะต้องไม่ส่งอีเมลที่เป็น SMTPUTF8 ส่งออกไป


คำแนะนำ:

  • แปลงข้อความ
  • ปฏิเสธข้อความ
  • ส่งภายหลังหรือพยายามส่งไปที่ MX ตัวอื่น


แปลงข้อความ

  • การแปลงข้อความอยู่นอกเหนือขอบเขตของ RFC

ดังนั้นเราจะใช้ตัวกรองบน MTA (เช่นเดียวกับ SpamAssassin/ClamAv) ก่อนที่จะส่ง mail ไปยังคิวขาออก(outgoing)/คิวสุดท้าย

  • กรองข้อความก่อนทำการส่ง
  • ทดสอบผู้รับว่ารองรับการขยาย SMTPUTF8 หรือไม่
  • เขียนชื่อผู้ใช้และโดเมนใหม่ให้อยู่บนพื้นฐานของ Mapping System/Mail Alias
  • ส่งข้อความตามปกติ


Eai-solution-postfix.jpg