แก้ไขให้ระบบลงทะเบียนรองรับการใส่อีเมล EAI

From Wiki_EAI
Revision as of 17:40, 7 June 2021 by Acappella7 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

แก้ไขจาก

# <input type="email" name="email" placeholder="Email" id="email" required>

เป็น

# <input type="text" name="email" placeholder="Email" id="email" required>