แก้ไขให้ระบบลงทะเบียนรองรับการใส่อีเมล EAI

From Wiki_EAI
Jump to navigation Jump to search

แก้ไขจาก

# <input type="email" name="email" placeholder="Email" id="email" required>

เป็น

# <input type="text" name="email" placeholder="Email" id="email" required>