หน้าหลัก

From Wiki_EAI
Revision as of 09:25, 13 July 2021 by FuzzyBot (talk | contribs) (กำลังอัพเดตเพื่อทำให้ตรงกันกับรุ่นปรับปรุงใหม่ของหน้่าโค้ดหลัก)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:

แหล่งรวมข้อมูลด้านเทคนิคทางเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC)

caption

Domain Name System

  • ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) ระบบชื่อโดเมนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของระบบอินเทอร์เน็ต ทุกครั้งที่มีการใช้งานระบบใด ๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น พร้อมเพย์ LINE Facebook หรืออ่านเมล ระบบชื่อโดเมนจะเป็นขั้นตอนแรกที่ถูกเรียก ใช้งาน หากระบบชื่อโดเมนไม่สามารถทำงานได้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานระบบใด ๆ บน อินเทอร์เน็ตได้เลย
  • ความมั่นคงปลอดภัยของระบบชื่อโดเมน คือสภาวะที่ระบบชื่อโดเมนมีคุณสมบัติ 3 ประการคือมีการรักษาความลับที่เหมาะสม ข้อมูลระบบชื่อโดเมนถูกต้องสมบูรณ์ และระบบชื่อโดเมนพร้อมใช้งานตลอดเวลา

Universal Acceptance Implementation

Universal Acceptance Implementation การพัฒนาระบบที่ทำงานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ต ให้รองรับชื่อโดเมนและชื่ออีเมลที่ถูกต้องการเกณฑ์การตั้งชื่อในภาษาใดๆ