Difference between revisions of "หน้าหลัก"

From Wiki_EAI
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
  
 
แหล่งรวมข้อมูลด้านเทคนิคทางเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC)
 
แหล่งรวมข้อมูลด้านเทคนิคทางเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC)
 
+
</translate>
 
{|
 
{|
 
|
 
|
Line 15: Line 15:
 
* [[ความมั่นคงปลอดภัยของระบบชื่อโดเมน]] คือสภาวะที่ระบบชื่อโดเมนมีคุณสมบัติ 3 ประการคือมีการรักษาความลับที่เหมาะสม ข้อมูลระบบชื่อโดเมนถูกต้องสมบูรณ์ และระบบชื่อโดเมนพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 
* [[ความมั่นคงปลอดภัยของระบบชื่อโดเมน]] คือสภาวะที่ระบบชื่อโดเมนมีคุณสมบัติ 3 ประการคือมีการรักษาความลับที่เหมาะสม ข้อมูลระบบชื่อโดเมนถูกต้องสมบูรณ์ และระบบชื่อโดเมนพร้อมใช้งานตลอดเวลา
  
 +
<translate>
 
= Universal Acceptance Implementation =
 
= Universal Acceptance Implementation =
 
[[Universal Acceptance Implementation]] การพัฒนาระบบที่ทำงานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ต ให้รองรับชื่อโดเมนและชื่ออีเมลที่ถูกต้องการเกณฑ์การตั้งชื่อในภาษาใดๆ
 
[[Universal Acceptance Implementation]] การพัฒนาระบบที่ทำงานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ต ให้รองรับชื่อโดเมนและชื่ออีเมลที่ถูกต้องการเกณฑ์การตั้งชื่อในภาษาใดๆ
 
</translate>
 
</translate>

Revision as of 09:17, 13 July 2021

Other languages:
English • ‎ไทย

แหล่งรวมข้อมูลด้านเทคนิคทางเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC)

caption


Domain Name System

  • ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System) ระบบชื่อโดเมนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากของระบบอินเทอร์เน็ต ทุกครั้งที่มีการใช้งานระบบใด ๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น พร้อมเพย์ LINE Facebook หรืออ่านเมล ระบบชื่อโดเมนจะเป็นขั้นตอนแรกที่ถูกเรียก ใช้งาน หากระบบชื่อโดเมนไม่สามารถทำงานได้ ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้งานระบบใด ๆ บน อินเทอร์เน็ตได้เลย
  • ความมั่นคงปลอดภัยของระบบชื่อโดเมน คือสภาวะที่ระบบชื่อโดเมนมีคุณสมบัติ 3 ประการคือมีการรักษาความลับที่เหมาะสม ข้อมูลระบบชื่อโดเมนถูกต้องสมบูรณ์ และระบบชื่อโดเมนพร้อมใช้งานตลอดเวลา

Universal Acceptance Implementation

Universal Acceptance Implementation การพัฒนาระบบที่ทำงานร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ต ให้รองรับชื่อโดเมนและชื่ออีเมลที่ถูกต้องการเกณฑ์การตั้งชื่อในภาษาใดๆ